BIP Poradnia Psychologiczna w Lidzbarku Warmińskim

Idź do spisu treści

Menu główne

Czym się zajmujemy

- Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (określenie możliwości intelektualnych, deficytów, nieprawidłowości rozwojowych, ich przyczyn i możliwości stymulowania)
- Badania przesiewowe mowy
-
Badania przesiewowe słuchu komputerowym programem „Platforma zmysłów”
-
Terapia logopedyczna wad i zaburzeń mowy  
-
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - terapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi
- Zajęcia terapeutyczne dla dzieci  z trudnościami w nauce, w tym dla dzieci dyslektycznych
- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce  
-
Terapia psychologiczna
- Terapia rodzinna

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego