BIP Poradnia Psychologiczna w Lidzbarku Warmińskim

Idź do spisu treści

Menu główne

Poznaj nas

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powstala 1.09.1967 roku. Mieści się w budynku przy ulicy Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmińskim. Dzieci mają do syspozycji sale terapeutyczne oraz najlepszych psychologów, pedagogów, logopedów i surdopedagogów. W poradni istnieje dobra współpraca z  samorządem lokalnym, ze Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, kuratorami sadowymi, policją, radnymi powiatowymi, innymi poradniami psychologiczno pedagogicznymi, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Jesteśmy placówką otwartą, zaangażowaną w niesienie pomocy innym, bardzo dobrze współpracującą ze szkołami.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego